آدرس

اصفهان / هشت بهشت غربی /

چهارراه ملک / ابتدای ملک جنوبی /

ساختمان پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

 

تلفن

32660520 – 031
09903386725

 

ایمیل

info@nirvanatv.ir