• اصفهان / خیابان چهارباغ بالا / بن بست ابن سینا / ساختمان سینا / طبقه اول / واحد 6
  • info@nirvanatv.ir

رها امینی

مدیر پروژه

نوید نوری

مدیرعامل ، بنیانگذار

سارا احمدی

مدیر اجرایی

فرهاد فرهادی

بنیانگذاران

شیرین اسدی

توسعه دهنده ارشد